FILTERMAG
 Start Uppåt

 

Partiklar i motoroljan reducerar livslängden på motorn väsentligt. De skadligaste partiklarna är mindre än 25 mikrometer (25/1000-dels mm). De flesta oljefilter klarar inte att avskilja partiklar mindre än 25 mikrometer d v s de skadligaste partiklarna passerar filtret och orsakar slitage på motorns rörliga delar, bl a de viktiga främre och bakre vevaxeltätningarna som vid slitage orsakar läckage.

General Motors har genomfört noggranna tester och säger bland annat i en rapport att om man filtrerar bort partiklar ner till 2 mikrometer reduceras slitaget i motorn med mer än 90 procent.

 

FilterMAG har följande fördelar:
•Mindre friktionsförluster i motorn
•Avskiljer magnetiska partiklar ner till 2 mikrometer
•Minimalt eller inget slitage på främre och bakre vevaxeltätning – mindre läckage

•Ger lägre bränsleförbrukning

•Ger högre effekt
•Förlänger livslängden på motorn
•Ger mindre avgasemissioner
•Praktiskt taget outslitlig.
•Omedelbar effekt 'Passar alla oljor och oljefilter
•Förlänger bytesintervallen på oljan

FilterMAG förlänger livslängden på Din motor.......

Slitaget i en diesel- eller bensinmotor påverkas av mängden slitagepartiklar som finns i oljan och som cirkulerar i motorn. De skadligaste partiklarna är mindre än 25 mikron (25/1000- dels mm). De flesta motoroljefilter klarar inte av att filtrera partiklar som är mindre än ca 25 mikron. Detta betyder att de skadligaste partiklarna passerar filtret och orsakar slitage på motorns rörliga delar, bl a de viktiga främre och bakre vevaxeltätningarna som vid långvarigt slitage orsakar läckage. De farligaste partiklarna som motorn egenproducerar är de små järnpartiklar från kolvringsslitage som ligger på ca 10 mikron i storlek och som således passerar genom ett befintligt standardfilter. Som storleksjämförelse kan nämnas att ett sandkorn är ca 200 mikron stort och diametern på ett hårstrå är ca 70 mikron. Ett sandkorn är alltså i detta sammanhang en gigantisk partikel, eller hur? För att öka livslängden på en motor bör man försöka minska mängden av partiklar i oljan som är mindre än ca 25 mikron och på så sätt minimera slitaget.

Om motorns inre slitage minskas ger detta mindre friktionsförluster, lägre bränsleförbrukning och förbättrade avgasemissioner. General Motors har genomfört noggranna tester och säger i sin rapport bl a att ”De minsta partiklar som de flesta filter fångar upp med hög effektivitet är i storleksordningen 25-40 mikron, beroende på filterfabrikat” men påpekar vikten av att kontrollera slitagepartiklar i området 2-20 mikron i oljan för att minska slitaget. Man säger också i rapporten att ”om man filtrerar bort partiklar ned till 2 mikron reduceras slitaget i motorn med mer än 90%”.

Med FilterMAG kan magnetiska partiklar ned till 2 mikron avskiljas ur oljan på ett mycket enkelt sätt. FilterMAG tillverkas av Neodymium magneter som ger ett extremt starkt magnetfält som genom sin konstruktion koncentreras in i oljefiltret. På utsidan av FilterMAG är magnetstyrkan noll vilket betyder att inga eventuella instrument eller elektronik störs. Styrkan i magneter har ökat de senaste åren och inom gruppen ”Rare Earth Magnets” har man idag magneter med oerhört starka magnetfält som arbetar utan att elektrisk energi tillförs. FilterMAG tillverkas av Neodymium som är en typ av Rare Earth Magnet och är den enda typ av filtermagnet på marknaden som använder denna typ av magnetutförande.

FilterMAG är mycket enkel att installera på Ditt oljefilter, magnetkraften gör att den fastnar direkt på filtret och börjar göra sitt jobb. Livstids garanti och omedelbar effekt gör FilterMAG till en mycket intressent lösning. En av de viktigaste effekterna med FilterMAG är att slitaget på främre och bakre vevaxeltätning försvinner vilket betyder att eventuellt läckage förhindras. Andra fördelar Du får med FilterMAG är bl a mindre friktionsförlust i motorn, lägre bränsleförbrukning samt förbättrade avgasemissioner. En annan effekt är att andelen icke magnetiska slitagepartiklar minskar när de magnetiska partiklarna avlägsnas.
 

CA: 63-70 mm

     

SS-serien är avsedda för lättare lastbilar, personbilar och mindre marinmotorer samt motorcyklar.

Filterstorlek i diameter:

2.50"-2.80"

(63.50-71.12mm)

Ca. Dragkraft:

75lbs. (34.01kg)

Capris:

449

 Kr/st.

ART NR: 50-SS250

Prislista 50_100

CA: 74-87 mm

     

SS-serien är avsedda för lättare lastbilar, personbilar och mindre marinmotorer samt motorcyklar.

Filterstorlek i diameter:

2.90"-3.40"

(73.66-86.36mm)

Ca. Dragkraft:

90lbs. (40.82kg)

Capris:

493

 Kr/st.

ART NR: 50-SS300

Prislista 50_100

CA: 89-99 mm

     

SS-serien är avsedda för lättare lastbilar, personbilar och mindre marinmotorer samt motorcyklar.

Filterstorlek i diameter:

3.50"-4.00"

(88.90-101.60mm)

Ca. Dragkraft:

300lbs. (136.07kg)

Capris:

638

 Kr/st.

ART NR: 50-SS375

Prislista 50_100

CA: 74-87 mm KROM

   

MC-serien är avsedda för lastbilar, personbilar och marinmotorer samt tyngre motorcyklar.

Filterstorlek i diameter:

2.90"-3.40"

(73.66-86.36mm)

Ca. Dragkraft:

300lbs. (136.07kg)

Capris:

834

 Kr/st.

ART NR: 50-MC300

Prislista 50_100

CA: 74-87 mm SVART

   

MC-serien är avsedda för lastbilar, personbilar och marinmotorer samt tyngre motorcyklar.

Filterstorlek i diameter:

2.90"-3.40"

(73.66-86.36mm)

Ca. Dragkraft:

300lbs. (136.07kg)

Capris:

797

 Kr/st.

ART NR: 50-MB300

Prislista 50_100

CA: 74-87 mm

     

RA-serien är avsedd för större dieselmotorer och motorer för tyngre drift. RA ger ett större magnetfält och lämpar sig för applikationer där stora krav ställs på prestanda och säkerhet.

Filterstorlek i diameter:

2.90"-3.40"

(73.66-86.36mm)

Ca. Dragkraft:

300lbs. (136.07kg)

Capris:

K

 Kr/st.

ART NR: 50-RA300

Prislista 50_100

87-102 mm

     

RA-serien är avsedd för större dieselmotorer och motorer för tyngre drift. RA ger ett större magnetfält och lämpar sig för applikationer där stora krav ställs på prestanda och säkerhet.

Filterstorlek i diameter:

3.50"-4.00"

(88.90-101.60mm)

Ca. Dragkraft:

600lbs. (272.15kg)

Capris:

K

 Kr/st.

ART NR: 50-RA365

Prislista 50_100

108-140 mm

     

RA-serien är avsedd för större dieselmotorer och motorer för tyngre drift. RA ger ett större magnetfält och lämpar sig för applikationer där stora krav ställs på prestanda och säkerhet.

Filterstorlek i diameter:

4.25"-5.50"

(107.95-139.70mm)

Ca. Dragkraft:

800lbs. (362.87kg)

Capris:

K

 Kr/st.

ART NR: 50-RA450

Prislista 50_100

Transmission

   

Typ TM, transmissionsmagnet är framtagen för att magnetiskt dra till sig och hålla de miljontals stålpartiklar som cirkulerar i transmissionsoljan på mindre motorer. Partiklar som är för små för att fångas av ett standardfilter. Fäst magneten vid sumpen på transmissionen och TM börjar direkt att rena oljan utan något som helst tryckfall. Enkelt och effektivt!

Magnetstorlek:

2.9375"x1.9375"

(74.61-49.21mm)

Ca. Dragkraft:

25lbs. (11.33kg)

Capris:

K

 Kr/st.

ART NR: 50-TM180

Prislista 50_100

Transmission

   

Typ TM, transmissionsmagnet är framtagen för att magnetiskt dra till sig och hålla de miljontals stålpartiklar som cirkulerar i transmissionsoljan på större motorer. Partiklar som är för små för att fångas av ett standardfilter. Fäst magneten vid sumpen på transmissionen och TM börjar direkt att rena oljan utan något som helst tryckfall. Enkelt och effektivt!

Magnetstorlek:

3.1875"x2.9375"

(80.96-74.61mm)

Ca. Dragkraft:

45lbs. (20.41kg)

Capris:

K

 Kr/st.

ART NR: 50-TM360

Prislista 50_100

Copyright © 2013 TRENDLIGHT

 

Google+